Kako nastane kovinska oprema?

75
Kovinska oprema

Ste kdaj pomislili, kako nastane najrazličnejša kovinska oprema, kot na primer montažne tribune za športne objekte, pa denimo inox ograje okrog vaše hiše? Tokrat smo se malce bolj poglobili v nastanek prav te opreme, ki se nam na prvi pogled zdi samoumevna in niti ne razmišljamo, od kod sploh pride.

Vsekakor pa gre za precej zahteven proces, ki se ne zgodi kar čez noč, saj je potrebnega nekaj projektiranja, pogovorov, nasvetov in tudi izbire optimalnih materialov ter ustreznega postopka izdelave. Zagotovo pa je pri tem potrebno pokazati tudi nekaj inovativnosti in čuta za trenutne standarde.

Korak za korakom

Najprej vsekakor sledi pogovor z naročnikom in pregled specifikacij izdelka. Podjetje, ki bo sprejelo naročilo, mora imeti na svoji strani tudi ustrezne kadre, ki stranko popeljejo skozi celoten projekt vse do končnega izdelka. Na tem mestu gre vsekakor tudi za nekaj svetovanja na podlagi preteklih izkušenj.

Kovinske tribune
Kovinske tribune za športne objekte (IZVEDBA: Kovinc d.o.o.)

V največji meri je seveda potrebno upoštevati želje naročnika, a v določenih točkah tudi opozoriti na zadeve, ki bi bile lahko bolj sprejemljive ali pa bi morda negativno vplivale na sam projekt. Ker gre pri kovinski opremi velikokrat za zahtevne projekte in izdelke, ki morajo zadostiti določenim standardom, je bistvenega pomena, da se izdelavo prepusti podjetju, ki ima to v malem prstu.

Ogled lokacije

Ko govorimo o montažnih tribunah športnega objekta ali o podobni kovinski opremi, je ključnega pomena, da se opravi še ogled lokacije, kjer bo ta oprema nameščena. Takrat se poleg ogleda opravi tudi meritve in morebitna svetovanja glede na videno.

Kovinska oprema za avtobusno postajo
Kovinska oprema za avtobusno postajo (IZVEDBA: Kovinc d.o.o.)

Ko so osnovne informacije enkrat pod streho in je projekt potrjen z obeh strani, se lahko prične z delom. Potrebno je zavihati rokave, naročiti ustrezne materiale in jih obdelati. V našem primeru gre za veliko laserskega razreza kovin, posnemanja robov in varjenja. Seveda pa ne smemo pozabiti niti na končno obdelavo.

Končna obdelava in montaža

Odvisno od tega, za kakšen izdelek gre, je potrebno na koncu opraviti tudi obdelavo zunanjih in notranjih površin. V tem primeru je pomembno, za kakšen namen uporabe gre pri izdelku, in seveda kakšne so zahteve naročnika. Ker pa navadno sama izdelava predstavlja le del poti, je potrebno izdelek tudi ustrezno montirati.

Kovinska oprema za trgovino
Kovinska oprema za trgovino (IZVEDBA: Kovinc d.o.o.)

Na tem mestu bi omenili slovensko podjetje Kovinc d.o.o., kjer takšne projekte obvladajo do potankosti in zagotovijo tudi montažo. Velja si zapomniti, da je potrebno pri izdelavi kovinske opreme zagotoviti ustrezno spoštovanje standardov, saj gre nemalokrat za opremo, ki mora ljudem zagotavljati določeno stopnjo varnosti in varne uporabe.