Vpliv glasbe na razvoj otroka

90
Vpliv glasbe na razvoj otroka

Otroštvo je vznemirljivo in zabavno obdobje v človeškem življenju, polno takšnih in drugačnih izzivov. Vsaka nova izkušnja je priložnost za otrokovo rast in razvoj. To je obdobje, kjer se gradijo fizične, mentalne in emocionalne osnove, ki bodo otroku nudile podporo v kasnejšem obdobju življenja.

O pozitivnem vplivu glasbe na otrokov razvoj lahko najdemo veliko dokazov v zgodovini, pa tudi moderne raziskave še kako potrjujejo to dejstvo. Glasbene izkušnje, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem obdobju svojega življenja, jim bodo ostale za vse življenje. Zato bomo danes napisali nekaj besed o tem, kako glasba vpliva na razvoj otroka. Še več koristnih glasbenih nasvetov pa najdete na blogu glasbene trgovine symphony.si.

Eno izmed najboljših daril, ki jih lahko straši podarijo svojemu otroku, je prav gotovo darilo glasbe. Zato je potrebno otroka že od zgodnjega otroštva spodbujati k temu, da posluša različne zvrsti glasbe. Pri tem naj igra kar na domače instrumente, ki se jih naredi iz gospodinjskih pripomočkov. S tem bo otrok razvijal svojo domišljijo in kreativnost. Kasneje pa seveda lahko poseže po bolj zahtevnih glasbenih instrumentih.

Glasba in razvijanje otrokovih veščin

Poslušanje glasbe pa ne razvija le otrokove kreativnosti, ob tem se krepijo tudi številne druge veščine, ki bodo otroku še kako prav prišle v kasnejšem obdobju življenja. Poleg tega so odkrili tudi povezavo med igranjem na instrument ter večjim bralnim razumevanjem, črkovanjem, sposobnostjo poslušanja, matematiko in tako naprej …

Koncentracija. Učenje igranja na glasbeni instrument pomaga otroku razviti visoko stopnjo koncentracije, saj se bo moral dalj časa osredotočati na določeno aktivnost. Na ta način bo s pomočjo večje koncentracije uspešno opravljal tudi druge šolske in vsakodnevne naloge.

Koordinacija. Z igranjem na glasbeni instrument bo otrok krepil svojo koordinacijo, še posebej koordinacijo med očmi in roko. Z raziskavami so dokazali, da otroci z igranjem na instrument krepijo svoje motorične spretnosti na podoben način, kot to počnejo pri različnih športnih aktivnostih.

Relaksacija. Glasbena terapija se uporablja kot dodatek k različnim tradicionalnim oblikam medicine. Študije so potrdile, da določene zvrsti glasbe pomagajo, da se otrok sprosti, saj se mu zniža srčni utrip in krvni pritisk.

Potrpežljivost. Otrok bo z učenjem na glasbeni instrument razvijal tudi svojo potrpežljivost, kar mu bo še kako prav prišlo pri vsakdanjih življenjskih izzivih.

Samozavest. Že samo to, da se otrok uči igranja na glasbeni instrument, pri čemer njegovo pridnost in nadarjenost pohvali njegov učitelj glasbe ali vesel in ponosen starš, je dovolj, da se otroku močno okrepi samozavest in občutek ponosa. Tako se bo otrok lažje znašel tudi kasneje v življenju, kjer mu bo njegova v otroštvu pridobljena samozavest prišla še kako prav.