Prevajanje v angleščino še zdaleč ni enostavno

22

Marsikdo meni, da je prevajanje posel, ki se ga lahko loti vsak, ki zna tuj jezik. Toda vsakdo, ki se je v njem kdaj poskusil, vam bo povedal, da vsekakor ne gre za preprosto delo, saj zgolj znanje jezika ni dovolj. Če bi bilo prevajanje iz slovenščine v angleščino ali iz angleščine v slovenščino nekaj lahkega, potem se prevajalci za to nenazadnje tudi ne bi več let šolali na rednem študijskem programu.

Zakaj prevajanje v angleščino ni za vsakogar?

Pri prevajanju iz domačega v tuj jezik je običajno največja težava pomanjkanje izkušenj in poznavanja »žive« uporabe tujega jezika, ki se, tako kot naš, ves čas spreminja. Neizkušeni prevajalci se največkrat zapletejo že pri tem, da prevod posamezne besedne zveze oziroma povedi naredijo tako, kot jim veli njihovo razumevanje in znanje »na prvo žogo«. To pomeni, da uporabijo prvi prevod, ki jim ga predlagajo možgani, ta pa se običajno veliko bolj naslanja na besede kot na pomen. Pri prevajanju od besede do besede se pogosto zgodi, da pomen popolnoma zgrešijo, če ga zadenejo, pa je poved pogosto stilno in slovnično nerodno oblikovana. Prevajati je namreč potrebno pomensko, kar pomeni, da je potrebno uporabljati fraze ter kombinacije besed, ki so značilne za tuj jezik, ne pa za našega. Samo tako je prevajanje v angleščino lahko kakovostno.

Prevajanje angleščine
Kakovostno prevajanje v angleščino zahteva zelo dobro poznavanje jezika.

Še večja težava so razne besedne igre, kjer je potrebno vključiti tudi nekaj kreativnosti, prav tako pa je potrebno poznati kulturo jezika tistega naroda, za katerega prevajamo – torej kulturo Angležev, Ircev, Američanov, Južnoafričanov … Vsak ima pri svojem izražanju namreč različne načine, da izrazi enak pomen, in vsakdo se pri besednih igrah opira na zgodovinske, kulturne ali druge dogodke, ki nekaj pomenijo zgolj njegovemu narodu, nekdo drug pa jih morebiti sploh ne dojame. In tu so seveda tudi razlike med posameznimi vrstami angleščine – tudi izrazi so lahko povsem različni glede na to, ali je potrebna britanska ali ameriška angleščina.

Prevajanje v angleščino je torej zahteven proces, kjer znanje jezika gotovo ne zadostuje. Poleg znanja so potrebne izkušnje, pa tudi iznajdljivost in velika mera občutka za jezik, saj je nenazadnje potrebno pri prevodu skrbeti tudi za to, da se ohrani primeren stil besedila, ki je lahko glede na vrsto besedila povsem specifičen.

Kje najti kakovostno prevajanje v angleščino?

Ena naših najboljših prevajalskih agencij je DigitPen, pri kateri se združujejo odlični prevajalci z množico izkušenj – tako Slovenci kot tujci. Njihovo kakovost dokazujejo reference, ki pričajo o tem, da znajo za vsak prevod poiskati najbolj ustreznega prevajalca, ki je najbolj primeren za posamezno vrsto besedila in posamezno vrsto vsebine. Z njimi sodelujejo tako podjetja kot posamezniki, saj veljajo za kakovostne, natančne in tudi hitre, kar je pri današnjem poslovanju še posebnega namena.

Prevajalska agencija DigitPen
Prevajalska agencija DigitPen zagotavlja slovnično in slogovno dovršene prevode.

Cene prevajanja pri DigitPen si lahko ogledate kar na njihovi spletni strani, kjer boste ugotovili, da je tudi vrednotenje njihovega dela primerno in predvsem prilagojeno zahtevnosti besedila. Splošna besedila se namreč vrednotijo drugače kot strokovna. Poudariti pa velja še eno izjemno pomembno malenkost. Njihovo prevajanje v angleščino vedno vključuje tudi lekturo, kar pomeni, da ste lahko prepričani, da ni v njem prav nobenih napak, ki bi lahko kazile kakovost prevoda.